Privacy verklaring

Privacy verklaring
Buitenlampenshop.nl erkent dat de persoonsgegevens van klanten die de Buitenlampenshop website raadplegen belangrijk is,
en we gaan daarom zeer zorgvuldig met deze informatie om. Het is mogelijk dat we u op onze website vragen,
uiteraard na uw toestemming, persoonsgegevens aan de site toe te voegen via de ledensite, e-mail, enquêtes
of andere manieren. De aldus verkregen informatie wordt o.a. aangewend om de identiteit van onze bezoekers
te bevestigen alvorens hen toegang tot de site te verlenen of ter verbetering van onze services.
We behandelen alle persoonsgegevens met de grootst mogelijk zorg en maken het in geen
enkel geval beschikbaar voor derden

Procedures voor registratie van persoonsgegevens
Wanneer u persoonsgegevens op onze site registreert, maken we gebruik van een systeem dat altijd nauwkeurig
aangeeft voor welk doel uw gegevens worden gebruikt. We benaderen uitsluitend gebruikers die zich
akkoord hebben verklaard met deze doelstellingen

Behandeling van persoonsgegevens
Wij houden scherp toezicht op de persoonsgegevens van onze klanten zodat deze niet verloren raken of
worden vernietigd. We hebben bovendien maximale aandacht voor de beveiliging van deze informatie om
te voorkomen dat het naar buiten lekt. We nemen voldoende passende voorzorgsmaatregelen tegen de
risico's van ongeautoriseerde toegang van buitenaf. En in geval we werkzaamheden m.b.t. onze website
of de opslag en behandeling van persoonsgegevens door externe bedrijven moeten laten uitvoeren, dan
selecteren we uitsluitend bedrijven waarvan we de betrouwbaarheid kunnen vaststellen.
We houden eveneens toezicht op de werkzaamheden om uit te sluiten dat er persoonlijke informatie naar buiten lekt

Verantwoordelijkheden voor klanten
Onze website kan mogelijk links naar andere websites bevatten. Bent u geïnteresseerd in de gedragscodes
van deze websites m.b.t. de behandeling van persoonsgegevens, controleert u deze dan op de
betreffende websites zelf.
Wij zijn niet aansprakelijk voor persoonsgegevens die buiten onze website worden ingevoerd.

Privacy Statement Buckaroo (betaalprovider)
Zie deze link voor de Privacy Statement.